Polityka Prywatności - Regulamin

 

1.      Wszelkie informacje o charakterze danych osobowych przekazywane do IN-VEST Dom Kredytowy przez Użytkowników korzystających z serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

2.      Administratorem danych osobowych Użytkownika jest IN-VEST Dom Kredytowy ul. Rzeczna 5, 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343300751 REGON: 360036453 oraz firmy współpracujące w granicach określonych prawem.

3.      Przetwarzanie może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody na takie przetwarzanie i wykorzystanie. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu kontaktowym.

4.     Dane osobowe Użytkownika pozostają jego własnością jednakże przesłanie ich do IN-VEST Dom Kredytowy jest równoznaczne z udzieleniem IN-VEST Dom Kredytowy zgody na wykorzystanie tych informacji do celów wewnętrznych.

5.       Przez wypełnienie formularza kontaktu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez IN-VEST Dom Kredytowy swoich danych osobowych do celów związanych z obsługą klienta oraz świadczeniem usług przez IN-VEST Dom Kredytowy, a w szczególności: powiadamiania o oferowanych produktach i usługach, informowania o zmianach rynkowych, utrzymywania relacji.

6.     Każdy Użytkownik dane z formularza kontaktu przekazuje IN-VEST Dom Kredytowy dobrowolnie oraz przyjmuje do wiadomości, że ma prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

 

Print Print | Sitemap
Kredyty gotówkowe dla Polaków w UK. Wszystkie prawa zastrzeżone © IN-Vest Dom Kredytowy, ul. Rzeczna 5, 33-300 Nowy Sącz NIP 7343300751 REGON 360036453