UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Polisa zaprojektowana, aby chronić finansowo osobę ubezpieczoną i jej rodzinę, której suma ubezpieczenia wypłacana jest w przypadku śmierci lub zdiagnozowania choroby termalnej u osoby ubezpieczonej w trakcie trwania okresu polisy. Suma ubezpieczenia jest stała przez cały okres trwania polisy. Oczywiście w przypadku indeksowania składek suma wzrasta wraz z wartością składki.

 

 

Podstawowe zalety:

 

  • określenie terminu zawarcia umowy (wiek klienta lub okres ubezpieczenia)
  • możliwość zawacia umowy bezterminowej
  • brak "górnej" granicy sumy ubezpieczenia
  • indeksacja - zabezpieczenie przed inflacją
  • czynna ochrona po złożeniu aplikacji
  • elastyczność - możliwość zawieszenia
  • zły stan zdrowia (możliwość zawarcia umowy z osobą o złym stanie zdrowia)
  • ochrona 24 godziny na dobę

         

      to tylko klika podstawowych cech tego produktu ...

 

 

Print Print | Sitemap
Kredyty gotówkowe dla Polaków w UK. Wszystkie prawa zastrzeżone © IN-Vest Dom Kredytowy, ul. Rzeczna 5, 33-300 Nowy Sącz NIP 7343300751 REGON 360036453